SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

  • Sambutan Kepala Sekolah

    Salamah, S.Pd

    Assalamu'alaikum wr.wb

    Innal hamdda lillah wa sholatu wa salamu'ala rasulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta raya, shalawat dan salam penghormatan bagi insan pilihan, kekasih Al-Halim, Muhammad SAW yang penyantun.